لفاف تجهیزات دارویی
لفاف های دارویی
انواع فویل های لامینه شده و لاک زده شده برای بسته بندی انواع قرص ها به صورت استریپ و یا بلیستر ALO ALO همراه فیلم PVC و برای بسته بندی انواع پودرهای دارویی بصورت ساشه عرضه می گردد. ساشه های دارویی متشکل از "کاغذ/ فویل/ پلی اتیلن" و یا "پلی استر/ فویل/ پلی اتیلن" می تواند محافظ خوبی برای محصول دارویی باشد.
1-استریپ:  مانند قرصهای دارویی و بسته بندی حشره کش های پیف پاف و تارومار و...
• AL/LDPE
عکس نیاز است
2-بلیستر
• AL/LACQUER
3-فورمینگ سخت ALOALO
• BARRIER FILM/AL/PVC
4-بسته بندی های تک نفره/ پودری/ تشخیص طبی
• PET/AL/LDPE
• PAPER/AL/LDPE