درب آسان باز شو ظروف
درب آسان باز شو ظروف PP
1-جهت درب  انواع ژله و نوشیدنی و فرآورده های یخی

• PET/EASY PEEL FILM 
• PET/ PET MET/EASY PEEL FILM

2-جهت درب انواع ظرف سالاد فصل و الویه و..........

• PET/EASY PEEL FILM