لفاف های صنعتی
لفاف های صنعتی
ما با استفاده از انواع فیلم های پلیمری، فویل، کاغذ و سایر مواد اولیه می توانیم انواع چند لایه ها را تولید کرده که هر یک می توانند در حفاظت و ماندگاری محصولات متنوع کارآمد باشند. لذا امکان تولید بسته بندی برای محصولاتی نظیر آرایشی بهداشتی، حشره کش ها، آفت کش ها، افزودنی ها و مکمل های غذایی خوراک دام و طیور را دارا می باشیم.


1-آرایشی-بهداشتی
• PET/AL/LDPE
• PET/PETMET/LDPE
• تیوپ ABL

2-حشره کش ها و آفت کش ها
• PET/AL/LDPE
• PET/PETMET/LDPE
• AL/CPP
• AL/LDPE

3-مکمل های غذایی
• PET/AL/LDPE

4-افزودنی های غذایی
• PET/AL/LDPE