لفاف تجهیزات پزشکی
لفاف های تجهیزات پزشکی

انواع فیلم های فورمینگ نرم مدیکال در ضخامت های 70 تا 180 میکرون و فیلم های سخت مدیکال در ضخامت های 180 تا 280 میکرون به همراه کاغذ مدیکال جهت بسته بندی انواع تجهیزات پزشکی یکبار مصرف نظیر سرنگ، سرسوزن، ست تزریق، سوند، ساکشن و ... ارائه می گردد
1. تجهیزات پزشکی یکبار مصرف
• PA/PE
• CPP/PE
• P.V.C/PE
• PET/PE
• PAPER/PE
• PAPER/LAQ
2. کاغذ مدیکال
این شرکت به جهت تکمیل بسته بندی صنایع سازنده تجهیزات پزشکی یک بار مصرف ،به همراه انواع فیلم های فورمینگ نرم و سخت تولیدی خود، کاغذ مدیکال تهیه شده از منابع اروپایی با قابلیت استریل شدن توسط گاز اتیل اکساید ETO   و اتوکلاو را به صورت چاپ شده و بدون چاپ عرضه می نماید.