لفاف های با قابلیت پاستوریزاسیون
لفاف های با قابلیت  پاستوریزاسیون
در این شرکت با استفاده از فیلم پلی آمید و نیز فیلم CPP مخصوص اتو کلاو امکان تولید انواع بسته بندی ها برای محصولات غذایی مانند رب گوجه فرنگی، پوره ها و انواع خوراک های آماده که بعد از پر شدن داخل اتو کلاو می روند میسر است.
.همچنین با استفاده از فیلم پلی آمید و پلی پروپیلن مخصوص و پلی استر امکان تولید بسته بندی های کیسه های خون، سرم و ... که اتو کلاو می شوند نیز می باشد.

1-غذایی( قابل پاستور شدن)
• PET/AL/PA/CPP
• PET/AL/CPP
2-دارویی( قابل پاستور شدن)
• PET/PA/CPP
• PA/CPP