لفاف های مخصوص وکیوم
لفاف های مخصوص وکیوم و MAP(اتمسفر تغییر شکل یافته)
با استفاده از فیلم های پلی آمید چند لایه انواع پاکت ها و بسته بندی های وکیوم شونده برای محصولات پروتئینی نظیر گوشت، مرغ، سوسیس، کالباس، پنیر های پروسس، ماهی، میگو، خشکبار و ... تولید می گردد که می تواند به خوبی این محصولات غذایی را در طول مدت ماندگاری حفظ نماید.


1-فرآورده های پروتئینی/ گوشتی
• PA/LDPE
• PET/PA/LDPE

2-پنیر
• PA/LDPE
• PET/PA/LDPE

3-ماهی و میگو
• PA/PETMET/LDPE
• PA/LDPE
• PET/PA/LDPE

4-غذاهای آماده
• PET/AL/CPP
• PET/AL/PA/LDPE
• PET/AL/PA/CPP

5-پوره میوه ها
• PET/AL/PA/LDPE
• PET/AL/PA/CPP