تماس با ما
جهت تماس با ما می توانید از طریق گزینه های ذیل اقدام کنید:

تلفن تماس : 
42318000


فکس : 88504152

روابط عمومی:
info@pmaprintopack.com


نشانی دفتر مرکزی:
تهران،خیابان سهروردی شمالی،خیابان ابن یمین؛نبش خیابان سیبویه،پلاک 33و یا از فرم زیر می توانید با ما در ارتباط باشید