پلاستیک ماشین الوان

تولید کننده لفاف های بسته بندی مواد غذایی و تولید کننده لفاف،برترین در صنعت چاپ و بسته بندی


صفحاتی که اخبار در آنها نصب نشده:
نام صفحه نصب اخبار
صفحه اصلی سایت /default.aspx
خطا در یافتن مطلب یا صفحه /home/error.aspx
درباره ما /about/index.aspx
اطلاعات شخصی شما در سایت /my/default.aspx
موفقیت در عضویت پویا /fwk/user/subs.aspx
نمایش نتیجه ساخت رمز جدید /fwk/user/npassr.aspx
قوانین سایت /global/sitelaw.aspx
صفحه ابتدایی بخش راهنما /help/index.aspx
چاپ و تولید لفاف های چند لایه /section8/abili.aspx
تولید فیلم /section8/page2.aspx
کنترل کیفی /section8/page3.aspx
مشتریان ما /Customer/page1.aspx
انواع لفاف /section1/page1.aspx
لفاف تجهیزات پزشکی /Lafaf/page2.aspx
1 /Medical/page2.aspx
لفاف جهت تجهیزات دارویی /Drug/page1.aspx
بسته بندی مواد غذایی /food/page1.aspx
لفاف آبمیوه /Juice/page1.aspx
لفاف فرآورده های لبنی /Dairy/page1.aspx
لفاف های مخصوص وکیوم /Vacu/page1.aspx
لفاف های پاستوریزاسیون /Past/page1.aspx
درب آسان باز شو ظروف /EasyD/page1.aspx
لفاف های صنعتی /Indus/page1.aspx
فیلم /section1/Film.aspx
لمینتی /section1/page2.aspx
دو رو دوخت پذیر /section3/page1.aspx
CPPمخصوص بسته بندی نان /section4/page1.aspx
3لایه /section5/page1.aspx
1لایه /section6/page1.aspx
فیلم استرچ صنعتی /section7/page1.aspx
فیلم استرچ غذایی /section8/page1.aspx
ترموفرمینگ سخت /section9/page1.aspx
ترموفرمینگ نرم /section10/page1.aspx
دوخت ناپذیر* /section11/page1.aspx
CPPلمینتی شیری /section12/page1.aspx
CPPدوسرپیچ F.T /section13/page1.aspx
CPP متالایزی /section14/page1.aspx
CPPترموفرمینگ /section15/page1.aspx
آسان بازشو F.E.P /section16/page1.aspx


صفحاتی که اخبار در آنها نصب شده:
نام صفحه حذف اخبار
صفحه اصلی اخبار /new/section.aspx