تیوپ خمیردندان

تیوپ خمیر دندان:این محصول به صورت انحصاری در ایران توسط شرکت پما تولید میشود و با انالیز های متفاوت جهت محصولات خمیر دندان و سایر تیوپ های پزشکی قابل استفتده می باشد