کاغذ مدیکال

این شرکت به جهت تکمیل بسته بندی صنایع سازنده تجهیزات پزشکی یک بار مصرف ،کاغذ مدیکال تهیه شده از منابع اروپایی با قابلیت استریل شدن توسط گاز اتیل اکساید ETO و اتوکلاو را به صورت چاپ شده و بدون چاپ عرضه می نماید.