CPP لمینتی شیری F.W
این نوع از فیلم CPP قابلیت جایگزینی با فیلم BOPP صدفی را در عملیات لامینه دارد. و جهت بسته بندی محصولاتی که زبر و خشوی هستند ، بهتر از BOPP صدفی مقاومت می نماید . مانند بسته بندی قند، شکر و نمک .