CPP ترموفرمینگ F.T.F
این نوع فیلم به دلیل قابلیت دوخت با کاغذ و مقوا کاربرد ویژه ای در بسته بندی تجهیزات پزشکی استریل شونده دارد.  و در ابعاد و اندازه های مختلف با توجه به نوع قالب فرم می شودو بعد از فرم شدن مقاومت و شفافیت مناسبی در برابر پارگی دارد . و هنگام بازشدن بسته از کاغذ و مقوا به راحتی جدا می شود (peel مناسب دارد ) . مانند بسته بندی سرنگ .