: CPP آسان بازشو F.E.P
این فیلم جهت بسته بندی محصولات غذایی در ظروف  (CONTAINER) استفاده می شود مانند درب  ژله ها ، انواع سالاد ، مربا ، مارمالاد، سالاد فصل ، سالاد الویه که مصرف کننده هنگام بازشدن نیاز به پاره کردن پوشش ندارد.