فیلم پلی اتیلن 3لایه
فیلم پلی اتیلن 3لایه

فیلم های پلی اتیلن سه لایه تولیدی این شرکت مناسب برای عملیات چاپ مانند کیسه های شیر، مواد غذایی و ... می باشد و نیز برای عملیات لامینه در پاکت های آبمیوه، ساشه های غذایی و ... مناسب می باشد. با توجه به آگاهی کارشناسان تولید این شرکت خواص فیلم پلی اتیلن سه لایه بسته به نوع کاربرد در شرایط ایده آل خواهد بود. این خواص مانند دوخت پذیری و استحکام دوخت، اسلیپ با میزان لغزندگی، شفافیت، ایستایی و ...می باشد که کاملا" شناخته شده هستند.