فیلم استرچ صنعتی
فیلم استرچ صنعتی

جهت  بسته بندی پالت ، کارتن، و قطعات سنگین نظیر سنگ و کاشی و سرامیک گرفته تا مصارف فروشگاهی ، فرودگاهی و خانگی عرضه می شود.