کنترل کیفی

کنترل کیفیت


شرکت پلاستیک ماشین الوان با تاسیس آزمایشگاه پما و مجهز نمودن آن با دستگاههای آزمایشگاهی در زمینه لفافهای بسته بندی قادر به کنترل تولیدات در تمامی مراحل تولید می باشد با توجه به نوع تولید و حساسیت مواد، خواست و شرایط مشتریان، آزمایشاتی نظیر اندازه گیری نفوذ بخار، اندازه گیری نفوذ گاز، میزان سرخوری لفاف، دمای دوخت پذیری،‌ میزان استحکام دوخت و اندازه گیری خواص فیزیکی از تولیدات به عمل می آورد.
علاوه بر آزمایشگاه بسته بندی این شرکت در بهمن ماه سال 86 آزمایشگاه میکرو بیولوژی را نیز تاسیس نمود.دراین آزمایشگاه از کلیه فیلم های وارده به هنگام ورود به کارخانه نمونه برداری شده و تست های OSA،VRB،YGC،PCA انجام می شود ،همچنبن به صورت رندوم نیز تست از محصولات لامینت شده در حین تولید به عمل می آید.
Finger test به صورت هفتگی از پرسنل تولید،انبار و کنترل کیفیت انجام شده و هوا ی سالن های تولید نیز توسط محیط های YGC و PCA کنترل می شود.
آزمایشگاه پما به عنوان واحدی مستقل و با بهره گیری از متخصصین مجرب آمادگی همکاری با مشتریان و همکاران صنفی در زمینه چاپ و بسته بندی را جهت ارائه گزارشات داراست که لیست دستگاه های موجود در آزمایشگاه و نوع خدمات مورد نظر به شرح ذیل می باشد.

 ردیف نام دستگاه دامنه تغییرات کاربرد
 1 میزان نفوذ بخار آب  0-1000gr/m2.day  اندازه گیری میزان عبور بخار آب از لفاف
 2 میزان نفوذ اکسیژن  0-1000gr/ml.day  اندازه گیری میزان نفوذ گاز اکسیژن از لفاف
 3  قدرت کششی  500N اندازه گیری خواص فیزیکی فیلم ها نظیر ضخامت، کشش، پارگی و میزان استحکام دوخت
 4  میزان ضریب اصطکاک  0-5N اندازه گیری میزان ضریب اصطکاک انواع لفاف ها
 5  میزان دوخت پذیری حرارتی  250C تعیین دوخت پذیری انواع  لفاف ها
 6  وکیوم  350C تعیین فرم پذیری لفاف های ترمو فرمینگ
 7  ترمومتر نوری  30-550C اندازه گیری دمای مواد
 8  میکرومتر  0.001-1mm اندازه گیری ضخامت
 9  ترازوی دیجیتالی  0.01-600gr تعیین وزن لفاف ها