فیلم ترموفرمینگ سخت
فیلم ترموفرمینگ سخت که مصارف ذیل را شامل کی شود:

جهت بسته بندی:

  • آجیل
  • غذاهای آماده
  • ماهی و میگو
  • فرآورده های گوشتی