آدرس

خیابان سهروردی شمالی،انتهای خیابان ابن یمین،نبش خیابان سیبویه،پلاک ۳۳

ایمیل

info[at]pmaprintopack.com

تلفن دفتر مرکزی

۰۲۱۴۲۳۱۸۰۰۰

دپارتمان فروش

گروه غذایی: ۰۲۱۴۲۳۱۸۳۳۶

گروه دارویی: ۰۲۱۴۲۳۱۸۳۳۳

۰۲۱۴۲۳۱۸۳۳۴ : CPP گروه

گروه سلفون حرارتی: ۰۲۱۴۲۳۱۸۳۳۷

ارسال پیام

با ما در ارتباط باشید