آدرس

خیابان سهروردی شمالی،انتهای خیابان ابن یمین،نبش خیابان سیبویه،پلاک ۳۳

ایمیل

info[at]pmaprintopack.com

تلفن دفتر مرکزی

۰۲۱۴۲۳۱۸۰۰۰

دپارتمان فروش

گروه غذایی : خانم گلکار : ۰۲۱۴۲۳۱۸۳۳۶

گروه پزشکی : آقای عربوند : ۰۲۱۴۲۳۱۸۳۳۳

گروه فیلم CPP :  خانم شوقی : ۰۲۱۴۲۳۱۸۳۳۴

گروه سایر : خانم عرب : ۰۲۱۴۲۳۱۸۳۳۲

گروه سلفون حرارتی : آقای مینایی : ۰۲۱۴۲۳۱۸۳۳۷

ارسال پیام

با ما در ارتباط باشید